☞M XiangHe Hei SC Std Version 1.00;com.myfonts.easy.mti.m-xianghe-hei-sc-std.Regular.wfkit2.version.5bfo图片样张
字体家族: MXiangHeHeiSCStd-Regular
字体风格:
字体版本: Version 1.00;com.myfonts.easy.mti.m-xianghe-hei-sc-std.Regular.wfkit2.version.5bfo
书体类型:
字符数: 7965
字形数: 8101
字重:
字宽:
文字:
区块:
来源类型:
文件格式:
授权方式: 字客网标注的授权方式仅供参考请自行核实,商业使用请自行联系版权方购买商业授权。
字体嵌入许可:
字体公司:
游客:文明上网,理性发言。
暂无评论
展开更多