☞RaleighSH-DemiBold OTF 1.000; PS 001.00;Core 1.0.0; ttfautohint (v1.5);com.myfonts.easy.efscangraphic.raleigh-sh.demi-bold.wfkit2.version.2jgi图片样张
字体家族: RaleighSH-DemiBold
字体风格:
字体版本: OTF 1.000; PS 001.00;Core 1.0.0; ttfautohint (v1.5);com.myfonts.easy.efscangraphic.raleigh-sh.demi-bold.wfkit2.version.2jgi
书体类型:
字符数: 236
字形数: 199
字重:
字宽:
文字:
区块:
来源类型:
文件格式:
授权方式: 字客网标注的授权方式仅供参考请自行核实,商业使用请自行联系版权方购买商业授权。
字体嵌入许可:
游客:文明上网,理性发言。
暂无评论
展开更多