Alte DIN 1451 Mittelschrift gepraegt Version 000.000图片样张
字体家族: Alte DIN 1451 Mittelschrift gepraegt
字体风格:
字体版本: Version 000.000
书体类型:
字符数: 258
字形数: 229
字重:
字宽:
文字:
区块:
来源类型:
文件格式:
发表时间: 2021-04-23 00:17:00
字体嵌入许可:
字体设计师:
游客:文明上网,理性发言。
暂无评论
展开更多