Montserrat Thin Version 1.000;PS 002.000;hotconv 1.0.70;makeotf.lib2.5.58329 DEVELOPMENT; ttfautohint (v1.00) -l 8 -r 50 -G 200 -x 14 -D latn -f none -w G图片样张
字体家族: Montserrat
字体风格:
字体版本: Version 1.000;PS 002.000;hotconv 1.0.70;makeotf.lib2.5.58329 DEVELOPMENT; ttfautohint (v1.00) -l 8 -r 50 -G 200 -x 14 -D latn -f none -w G
书体类型:
字符数: 391
字形数: 380
字重:
字宽:
文字:
区块:
来源类型:
文件格式:
授权方式: 字客网标注的授权方式仅供参考请自行核实,商业使用请自行联系版权方购买商业授权。
字体嵌入许可:
字体公司:
游客:文明上网,理性发言。
暂无评论
展开更多