AdobeKaitiStd-Regular Version 5.004;PS 5.003;hotconv 1.0.49;makeotf.lib2.0.15106 总共30248个字符码位,分配在以下区块:
区块 百分比 总码位数 总字符数
基本拉丁文
99.22%

99.22%

128 127
拉丁文-1补充
18.75%

18.75%

128 24
拉丁文扩充-A
6.25%

6.25%

128 8
拉丁文扩充-B
4.33%

4.33%

208 9
国际音标扩展
2.08%

2.08%

96 2
空白修饰字母
6.25%

6.25%

80 5
希腊文和科普特文
33.33%

33.33%

144 48
西里尔文
25.78%

25.78%

256 66
拉丁文扩充增补
0.39%

0.39%

256 1
一般标点符号
16.07%

16.07%

112 18
货币符号
2.08%

2.08%

48 1
似字母符号
7.5%

7.5%

80 6
数字形式
34.38%

34.38%

64 22
箭头符号
7.14%

7.14%

112 8
数学运算符号
14.84%

14.84%

256 38
零杂技术符号
0.39%

0.39%

256 1
圈型字母数字
31.25%

31.25%

160 50
制表符
87.5%

87.5%

128 112
区块组件
56.25%

56.25%

32 18
几何形状
15.63%

15.63%

96 15
零杂符号
1.95%

1.95%

256 5
中日韩偏旁部首补充
89.84%

89.84%

128 115
康熙部首
95.54%

95.54%

224 214
表意文字结构描述字符
75%

75%

16 12
中日韩符号和标点
67.19%

67.19%

64 43
平假名
91.67%

91.67%

96 88
片假名
97.92%

97.92%

96 94
注音符号
83.33%

83.33%

48 40
注音符号扩充
75%

75%

32 24
圈型中日韩字母和月份
4.69%

4.69%

256 12
中日韩兼容字符
4.3%

4.3%

256 11
中日韩统一表意文字扩展A
99.85%

99.85%

6592 6582
中日韩统一表意文字
99.61%

99.61%

20992 20910
彝文音节
99.74%

99.74%

1168 1165
彝文字根
85.94%

85.94%

64 55
专用区
1.69%

1.69%

6400 108
中日韩兼容表意文字
4.1%

4.1%

512 21
竖式标点
62.5%

62.5%

16 10
中日韩兼容形式
84.38%

84.38%

32 27
小写变体
78.13%

78.13%

32 25
半形和全形字符
41.67%

41.67%

240 100
中日韩统一表意文字扩展B
0.02%

0.02%

42720 8
合计:
36.44%

36.44%

83008 30248