ITC Avant Garde Gothic Demi Converter: Windows Type 1 Installer V1.0d.￿Font: V1.13 总共261个字符码位,分配在以下区块:
区块 百分比 总码位数 总字符数
基本拉丁文
75.78%

75.78%

128 97
拉丁文-1补充
99.22%

99.22%

128 127
拉丁文扩充-A
6.25%

6.25%

128 8
拉丁文扩充-B
0.48%

0.48%

208 1
空白修饰字母
8.75%

8.75%

80 7
一般标点符号
13.39%

13.39%

112 15
似字母符号
1.25%

1.25%

80 1
数学运算符号
1.17%

1.17%

256 3
专用区
0.03%

0.03%

6400 2
合计:
3.47%

3.47%

7520 261